NIEUWS

Stimular in 2015

 Symaco maakt gebruik van dit handige hulpmiddel, de Milieu Barometer van Stimular.  En ondersteunt bedrijven bij de implementatie ervan.

MVO Toolkit voor de Prestatieladder (niveau 3)

Symaco is dealer geworden voor de MVO Toolkit voor de houtsector. Deze Toolkit voorziet in een, deels al gevuld, work-frame en een handboek. En kan MKB bedrijven snel op weg helpen met de invoer van MVO beleid en strategie. Het is eenvoudig geworden om duurzame doelstellingen te formuleren, te monitoren en te behalen. Dit op de drie hoofdthema's van People, PLanet en Profit.

Voor bedrijven die willen volstaan met een z.g. "zelfdeclaration" hanteren wij de MVO ToolMatrix. een handig instrument om uw clientele te laten zien waar u staat wanneer het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

CO²-Prestatieladder (SKAO)

Symaco is gestart met het begeleiden van bedrijven voor het behalen van de CO2 Prestatieladder. Wij stellen samen met de milieucoordinator de voor het bedrijf geldende prestatiedoelen vast, die een onderdeel vormen van het milieu beleidsplan. Verder wordt er een intern/extern communicatieplan opgesteld.  

Stimular Milieu Barometer

Een duurzame win-win situatie. Symaco stelt bedrijven in staat om met de Stimular Milieu Barometer bewust milieubesparende maatregelen in te voeren, waarbij u op kosten kunt besparen. Veel bedrijven realiseren zich nog niet hoeveel zij daadwerkelijk kunnen besparen met een duurzame bedrijfsvoering. Vergelijk uw prestatie met collegabedrijven uit de hout- en bouwsector (vraag Symaco om de eerste Benchmark). 

Een online barometer vult u met eigen bedrijfsgegeven en geeft u inzicht in de milieukosten en de CO²-uitstoot van uw bedrijf. De resultaten van de barometer zijn het startpunt voor beter klimaatneutraal ondernemen en resulteren vaak in een (aantoonbare) verlaging op uitgaven van ca. 15 tot 20 %. 

Aanschaf van de Milieu Barometer en de MVO Toolkit zijn mogelijk. Dit kan door middel van invulling van uw FSC of PEFC CoC nummer of met het Keurhout deelnemerschap nummer. Neem voor meer informatie over de MilieuBarometer of MVO Toolkit contact op via het contactformulier of registreer hieronder... 

 

WATERLOOP MALEISIE