NIEUWS

Symaco, uw partner voor de EU-TR 2013

Press here to release V-legal from Indonesia: “The story about of V-Legal document".

Symaco is per 1 juni 2016 gestopt als FSC en PEFC Groepsmanager.

Symaco organiseert op 9 november 2017 zijn 3e EU-TR Seminar: "Ongemakkelijke feiten".   

Bos certificaten

De wereldwijd meest bekende bosbeheersystemen voor duurzaam bosmanagement zijn van FSC en PEFC. Specifiek voor Nederland kan Keurhout van belang. Daarnaast kennen we in NL sinds 2008 ook het TPAC-TPAS toetsingssysteem, ondergebracht bij de Stichting Milieu Keurmerk (SMK). Opgezet i.s.m. het VROM.  

Symaco helpt organisaties bij een strategische keuze en implementatie van de Chain of Custody (CoC) voor deze systemen.

Meer informatie over goed bosbeheer?

Bezoek de website van FSC
Bezoek de website van PEFC
Bezoek de website van TPAC
Bezoek de website van Keurhout

Symaco is en voelt zich betrokken bij behoud van bossen. Ondersteunt daarbij kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Zie verder onder projecten.

FSC BORDJE