NIEUWS

Symaco, uw partner voor de EU-TR 2013

Press here to release V-legal from Indonesia: “The story about of V-Legal document".

Symaco is per 1 juni 2016 gestopt als FSC en PEFC Groepsmanager.

Symaco organiseert op 9 november 2017 zijn 3e EU-TR Seminar: "Ongemakkelijke feiten".   

EU-Timber Regulation 2013. Due Diligence System (DDS)

Symaco gaat hiermee verder in 2017.

01-07-2017 Symaco organiseet op 9 november een nieuwe workshop aangaande de EU-TR: "Ongemakkelijke feiten" over Systeem Gaps en Volume fraude. Gebruik het contact formulier en meld u aan.

14.07.2015. Symaco organiseert binnenkort weer een workshop/seminar ovr de EU-TR 2013. Houd de berichtgeving hierover in de gaten. Met als doel te leren van de opgedane ervaringen en de huidige status van de VPA's met de diverse bronlanden.

15.07.2015. Volgens ITTO nieuwsbrief gaat Indonesië binnenkort de implementatie van de VPA afronden. De proefperiode met het V-legal certificaat loopt zo ten einde en gaat over in een geregistreerde legale export.

08.06.15 Voor Indonesië zijn de procedures DDS gereed en op aanvraag beschikbaar.

03.03.13. De eerste "Stelsels van Zorgvuldigheidseisen zijn opgeleverd. Na de goedkeuring door de Competent Authority (CA) kan Symaco zich officiceel Monitoring Expert (ME noemen.  

07.12.12. Door Symaco worden er nog 19 importeurs en agenten ondersteunt in het opstellen van een z.g. Stelsel van Zorgvuldigheidseisen. Om zo conform de nieuwe EU Timber Regulation, (ingaand 03-03-2013) legaliteit aan te tonen van de houtproducten die worden geimporteerd en/of geleverd op de Europese markt. Deze eis geldt voor de eerste aanbieders en handelaren. Daarbij past een juiste risico analyse, alsmede dient men risicobeperkende maatregelen te nemen. Voor externe inspectie door de NVWA dient er "verantwoorde" rapportage beschikbaar te zijn.    


Symaco FSC Certificaat No SGS-CoC-009216 is gestopt per 01-06-2016

01.07-17 De FSC Groep is overgedragen aan Bouwbinder BV. Bedrijven zijn zichtbaar op de website van www.info.fsc.org

 

PEFC Certificaat No. NL-13/0014.00 is gestopt per  01-06-2016

01. 07.17 DE PEFC Groep is overgedragen aan Bouwbinder BV.   

01.01.15. Aantoonbaar Duurzaam Inkopen onder een Chain of Custody (CoC) is één, doch aantoonbaar legaal inkopen, blijft minstens zo belangrijk. Met name voor het tropische hout. Tijdens de laatste  EU-TR bijeenkomst is gebleken dat er er flinke stappen voorwaarts zijn gemaakt. Inmiddels zijn ook de Voluntary Partner Agreements (VPA's) sterk uitgebreid. Na Indonesië is er nu ook met Liberia een overeenkomst gesloten. Symaco begeleidt eerste markt-deelnemers op dit gebied. Gebruik het contactfomulier, wanneer u zich wilt aanmelden.

Symaco Keurhout Groep KH-0200. Gestopt per 01-05-2014

07.12.12. Op 16 januari 2013 vond er een beknopte Keurhout Deelnemersbijeenkomst plaatst in Almere. De VVNH heeft deze vergadering uitgeschreven met het oog op de verandering die de Stichting Keurhout zal ondergaan. Zoals het er nu naar uitziet wordt de Stichting Keurhout in de nieuwe vorm niet voortgezet. Wellicht wordt de Stichting omgevormd tot een nieuwe "Monitoring Organisatie", ondersteunend voor bedrijven bij de invoering van een Stelsel van Zorgvuldigheid Eisen tbv. de EU-TR 2013. Keurhout zal dan wellicht een andere naam, alsook een andere positie innemen. De Deelnemers van Keurhout zijn uitgenodigd om over deze verandering mee te denken. Wat dit betekent voor de huidige deelnemers die zelf niet doorhandelen of importeren, is deze komende verandering nog een groot vraagteken. Vaak zij deze Keurhout deelnemers alleen detailhandel, aannemingsbedrijf of timmerfabriek?

Neprom en Bouwend Nederland kiezen voor TPAC Level

03.03.13 Er lopen 2 nieuwe VIA VAMIL projecten waarbij de aannemer moet voldoen aan de TPAC PRoof, goed van verdubbeling van de belasting aftrek voor de opdrachtgever. Deze VIA VAMIL regeling stimuleert nieuw Duurzaam Bouwen.

07.12.12. Veel opdrachtgevers en aannemers, zijn zich nog niet bewust van de "verdubbelaar" van de investeringsaftrek onder de VAMIL/MIA (artikel regeling t.b.v. Duurzaam Bouwen onder GPR-Gebouw4. Er dient dan aan de eis te voldoen om alleen hout toe te passen dat voldoent aan de z.g. TPAC-Proof toetsing. Tevens dient er bij de aannemer een CoC aanwezig te zijn. En er moet een COC Projectcertificaat worden opgesteld.   

01.05.11. Zowel Neprom als Bouwend Nederland hebben er voor gekozen het TPAC level als (advies) standaard te verheffen voor het gebruik en het toepassen van Duurzaam Geproduceerd Hout en Plaatmateriaal. Dit is de minimale richtlijn van de NL overheid wanneer het gaat om het Programma van eisen Duurzaam Inkopen.  

SABAH MALEISIE KAALKAP PALMOLIE