NIEUWS

Nieuws en publicaties.

Onder het kopje "denktank" staat informatie die betrekking heeft op Forest Management (FM), Chain of Custody (CoC) en Due Diligence Systeem (DDS).

Over Symaco

Symaco, een onafhankelijk adviesbureau, beschikt over professionele kennis aangaande: 

1. Chain of Custody (CoC). Keten van Aansprakelijkheid. 

Symaco begeleidt en ondersteunt trajecten op het gebied van certificatie om het CoC-certificaat te behalen. Hierdoor besparen bedrijven tijd en geld richting de certificerende instanties. Wij doen dit voor handels-, productie- en bouwbedrijven die eigen Ketenverantwoordelijkheid willen nemen en duurzaam en legaal willen inkopen.

2. Due Diligence Systeem (DDS) tbv EU Timber Regulation 2013.

Symaco biedt als Monitoring Expert ondersteuning voor de EU-Timber Regulations 2013 bij het opstellen van een "Stelsel van Zorgvuldigheidseisen" en het beheer daarvan. Adviseert en reikt oplossingen en formats aan, gerelateerd aan FLEGT/VPA problematiek, teneinde Risico Analyse te doen en Risicobeheersende Maatregelen te implementeren.

3. Duurzaam Inkopen van hout

Symaco adviseert opdrachtgevers bij het duurzaam inkopen. Uitbannen van kinderarbeid, corruptie en illegaliteit bij inkoop van producten uit "tropische" bronlanden.

Over Ted Wiegman

Ted Wiegman is al ruim 30 jaar werkzaam in de hout- en bouw sector. O.a in de houthandel en in voorbereidende activiteiten t.a.v. certificering van tropische bossen. Zowel in Forest Management (FM) als in Chain of Custody (CoC). Eervaringen opgedaan in diverse landen zoals Suriname, Solomon Islands, Indonesië, Maleisië, PNG, Ghana en Kameroen. Sinds 1994 is hij actief op het gebied van alles wat met de productie en inkoop van duurzaam en/of legaal geproduceerd hout heeft te maken.

Zijn voormalige handelspositie in gecertificeerd hout en werk in de tropische bossen; zijn ervaring met het gebruik en toepassing van verantwoord geproduceerd hout, alsmede zijn praktische kennis op het gebied van boscertificering en het daarbij nemen van eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) in de handelsketen, hebben geleid tot de oprichting van Symaco. Naast het Executive Incompany Programma aan de RSM (Erasmus Rotterdam), module Verandermanagement (1997) heeft Ted het MVO Certified Professional Program aan de OU van Utrecht met succes afgerond (november 2011).

Er is een grote mate van betrokkenheid bij de bos- en houtsector. Duurzaam, goed en verantwoord bosbeheer duurt lang, bomen overleven generaties van mensen. Als vader van twee kinderen en grootvader van een kleinkind, is hij geëngageerd met het behoud van bossen en natuur en staat daarbij bewust "stil" bij de menselijke en natuur(lijke) factoren en waarden van het leven.  

WERELDBOL